کارشناس نقل و انتقالات

101

 

نام و نام خانودگی

سمت

شرح وظایف

 

غزل نونهالی

کارشناس نقل و انتقالات

انجام امور نقل و انتقال دانشجویان
از مجموع 1 رأی