موضوع جوانی جمعیت  هم اکنون از مهمترین مسائل و دغدغه کشور است که اگر به آن پرداخته نشود، خسارت‌های جبران‌ ناپذیری به آینده کشور وارد خواهد کرد. جمعیت جوان که اساس توسعه و آبادانی هر جامعه است باید حفظ و صیانت شود .

این فرصت هنوز برای ما وجود دارد تا کشور را از بحران سالمندی نجات دهیم، پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری و در راستای اجرای موثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیازمند اقدامات جهادی و تلاش همگانی هستیم.
در واقع هدف خانواده بزرگ سلامت در هفته ملی جمعیت تاکید و اقدام موثر در ترویج ازدواج بهنگام، آسان و پایدار، ترویج زایمان طبیعی و ایمن، راهکار‌های مقابله با ناباروری و سقط جنین، درمان زوج‌های ناباور با خدمات دولتی، تحکیم بنیان خانواده، اجرای منشور کرامت مادری و تقویت هویت مادری و ... می‌باشد.