کارگاه باز آموزی سامانه فرادید برگزار شد

94 ١:٥٢ ق.ظ

حضور اساتید و کارشناسان آزمون مجازی و کارشناسان آموزش در کارگاه باز آموزی سامانه فرادید.

با توجه به نزدیک شدن به آزمون پایان ترم دانشجویان و لزوم باز آموزی سامانه فرادید و رفع نواقص و پاسخگویی به سؤالات حاضرین در خصوص سامانه فرادید، معاونت آموزشی دانشگاه کارگاه آموزشی در این خصوص را برگزار کرد.

در این کارگاه اساتید و اعضای هیأت علمی، کارشناسان آزمون مجازی و کارشناسان آموزش دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی سؤالات خود را مطرح و مدرسین به سوالات و ابهامات آنها پاسخ دادند.