مهلت ارسال آثار تا 31 خرداد ماه 1403

علاقمندان مي توانند در 7 محور سواد تغذيه نوجوان و جوان و خانواده با نشاط، سواد فعاليت بدني نوجوان و جوان و خانواده با نشاط، خانواده بدون دخانيات، سواد سلامت معنوي و سلامت خانواده، سواد سلامت رسانه در نوجواني و جواني، خواب سالم در نوجوان وجوان و نقش جوان ونوجوان در سواد سلامت جامعه با استفاده از ابزار هنر آثار خود را ارسال كنند.جشنواره در بخش هاي فيلم كوتاه داستاني، مستند ، انيمشن، نماهنگ، موشن گرافي، پوستر، عكس، پادكست پذيراي آثار است و علاقمندان مي توانند آثار خود را از 22 بهمن 1402 الي 31 خرداد 1403 به دبير خانه اين جشنواره به آدرس www.ahlf.nkums.ac.ir ارسال كنند.

شماره تماس دبيرخانه: 09333122815

آدرس كنگره در پيام رسان بله و ايتا: @ ahlf

ايميل جشنواره: ahlf1402@gmail.com

وبسايت جشنوارهhttps://ahlf.nkums.ac.ir/fa

مهلت ارسال آثار: 31 خرداد ماه  1403

تاريخ برگزاري:نيمه دوم شهريورماه  1403