اعلام آدرس سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت ثبت نام علاقه مندان و اعلام برنامه زمان بندی و مستندات چگونگی برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی/ مهارتی ارزیابی و اعتباربخشی آموزشی (منضم به سوابق).

قابل ذکر است اطلاع رسانی های شرکت کنندگان در این برنامه آموزشی از طریق آدرس گروه مربوطه در پیام رسان بله  می باشد و خانم مهندس حبیبی با شماره همراه ٠۹٠۱٨٠۱۶٧٢۹ در ساعات اداری پاسخگوی مشکلات فنی احتمالی در زمان ثبت نام خواهند بود.

جهت کسب اطلاعات کامل کلیک کنید