معرفی رشته، رسالت، اهداف

114

تعریف رشته :


كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

Laboratory Sciences(B.Sc.)                                                                                      

علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماری ،پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می باشد.


تاريخچه رشته:


اين رشته كه بنام مديكال تكنولوژي در دانشگاه هاي جهان آموزش داده مي شد، در حال حاضر بنامهاي Medical Laboratory Sciences   و يا Clinical Laboratory Sciences  وجود دارد. اكثرا معتقدند كه نام جديد وظايف حرفه اي شاغلين اين رشته كه به نام Medical Laboratory Sciences Officer(MLSO) ناميده مي شوند را بهتر بيان مي كند.

در اين رشته به موازات پيشرفت علوم پزشكي و گسترش دامنه روشهاي تشخيصي، تجهيزات آزمايشگاهي نيز بسيار پيشرفت كرده بطوريكه امروزه شاغلين اين رشته از دستگاههاي الكترونيكي و اتوماتيك بسيار دقيق و حساس براي انجام آزمايشات مختلف بهره مي گيرند.

ماموريت برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني

ماموريت اصلي رشته علوم آزمايشگاهي تربيت افرادي است كه بتوانند در آزمايشگاههاي باليني بيمارستانها و آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي با دانش اختصاصي كه آموخته اند و با بكارگيري دستگاههاي الكترونيكي پيچيده و روشهاي متعدد آزمايشات مختلف را روي خون و يا ديگر مايعات و انساج بدن انجام دهند.

اطلاعات ونتايج بدست آمده از اين آزمايشات پزشك را در تشخيص بيماري، روند درمان و حفظ سلامت جامعه ياري مي دهد. نظر به اينكه اين رشته دائما در حال تغيير و توسعه است، فارغ التحصيلان اين رشته بايد به نحوي آموزش ببينند كه دانش و مهارت كافي براي تطبيق خود با تكنولوژي جديد را داشته باشند.


نقش دانش آموختگان


دانش آموختگان دوره كارشناسي رشته علوم آزمايشگاهي علاوه بر رشد شخصيتي و تفكر علمي كه طي دوره آموزش كسب نموده اند قادر خواهند بود آزمايشات باليني، تحقيقاتي و خدمات وابسته را در مراكز زير بعنوان كارشناس انجام دهند.

 1. آزمايشگاههاي  باليني بيمارستانهاي دولتي و خصوصي
 2. آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي
 3. آزمايشگاههاي تشخيص طبي خصوصي
 4. انستيتوها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي
 5. كارخانجات توليد وسايل و مواد آزمايشگاهي
 6. شركتهاي پخش فراورده هاي بيولوژيك و آزمايشگاهي
 7. آزمايشگاههاي پزشكي قانوني
 8. آزمايشگاههاي سازمان انتقال خون

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی می توانند از طریق آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد و پس از آن با شرکت در آزمون دكترای تخصصی( (Ph.D در گرایش‌های زیر ادامه تحصیل دهند : بیوشیمی بالینی، خونشناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، ژنتیک انسانی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی، سم‌شناسی و سایر رشته هایی که طبق مصوبات مجوز ادامه تحصیل در آن را دارد .


وظايف حرفه اي دانش آموختگان


كارشناسان علوم آزمايشگاهي براي انجام خدمات آزمايشگاهي از انواع تجهيزات و روشهاي مختلف آزمايشگاهي بهره مند خواهند شد، اين روشها شامل مطالعات ميكروسكوپي، روشهاي تشخيص مولكولي، روشهاي مختلف تجزيه شيميايي، ايمونولوژيكي و شناسايي باكتريولوژيكي مي باشند.

اين افراد نه فقط آزمايشات مختلف را انجام مي دهند، بلكه از اهميت و اعتبار داده هاي بدست آمده با تكرار آزمايشات و بكارگيري روشهاي مختلف كنترل كيفي و مشاوره با پزشكان و ديگر پرسنل بهداشتي درماني نيز بايد اطمينان حاصل نمايند.


رسالت و اهداف گروه علوم آزمایشگاهی


گروه علوم آزمایشگاهی به عنوان یکی از گروه های پیشرو دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با توجه به اسناد بالادستی (نقشه جامع علمی سلامت کشور ،طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ،سند سیاست گذاری دانشگاه و نقشه استراتژی دانشکده) و در راستای ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مبتنی بر نیاز جامعه و بویژه نظام سلامت، ارزش ها و مسئولیت های اجتماعی، مأموریت آموزش و تربیت نیروی انسانی متعهد، کارآمد، کارآفرین و پاسخگو را بر عهده دارد. این گروه برکسب توانایی های حرفه ای در بالاترین سطح استاندارد و با بهره مندی از دانش و تکنولوژی بروز دنیا در حوزه هاي آموزشي ) اعم از حضوري و مجازي ( و پژوهشي گروه بر حفظ و ارتقاء سطح سلامت بیماران و جامعه تاکید دارد.

این گروه متعهد است در كل دوره های آموزشي به دانشجویان آموزش اصول اخلاقي و ارزش‌هاي انساني از جمله وظيفه شناسي، مسئوليت پذيري، احترام به ديگران را مد نظر قرار داده و نسبت به تعميق و نهادينه كردن اين ارزش ها اهتمام ورزد. در این راستا گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی خود را بر حفظ شان و احترام به خرد جمعی دانشجویان، اعضاء هیات علمی و کارکنان در تحقق این اهداف متعهد می داند.


چشم انداز:


با توجه به بستر رو به پیشرفت آزمایشگاه های بالینی و بهداشتی ضمن تأکید بر یادگیری فعال و کسب مهارت های مرتبط جدید همراه با نوآوری و خلاقیت دانش آموختگان توانمند این رشته در انجام خدمات آزمایشگاهی از جدیدترین تکنیک های روز برای ارائه خدمات مطلوب استفاده نمایند.


رسالت :


تربیت نیروهای توانمند، مسئولیت پذیر  با دانش کافی، مهارت و رفتار حرفه ای جهت عملکرد موثر در طیف وسیعی از خدمات آزمایشگاهی است.


اهداف در حوزه آموزش:


 • ارتقاء کیفیت آموزش با کاربردی نمودن سرفصل‌های آموزشی وزارت بهداشت و درمان
 • نیازسنجی و بازنگری برنامه‌های آموزشی گروه، طبق نظرات و پیشنهادات اعضای هیات علمی و دانشجویان،در نتیجه ارتقای کمی و کیفی سطح آموزش و ارائه محتوای آموزشی به دانشجویان مطابق با استانداردهای روز آموزشی در دنیا
 • ارتباط گروه با سایر گروه های بالینی دانشگاه به جهت کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی با استفاده از برنامه ریزی های آموزشی مناسب
 • اخذ طرح درس اساتید و آخرین کوریکولوم رشته در مقاطع مختلف و قراردادن بر سایت دانشکده 
 • گسترش آموزش الکترونیک و استفاده از نرم افزارهای بروز آموزشی در جلسات آموزش مجازی جهت افزایش کیفیت آموزش و تدریس مجازی برخی دروس در فضای ادوبی کانکت
 • تجهیز آزمایشگاه های دانشکده به منظور افزایش تجربه فنی و عملی دانشجویان و اساتید
 • برگزاری کارگاههای نظری و عملی به منظور افزایش دانش حرفه ای و بالینی دانشجویان و دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی
 • ارتقای علمی اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی با فراهم ساختن امکان حضور آنها در مجامع علمی بین المللی و در صورت لزوم ایجاد فرصت های مطالعاتی برای آنها
 •  مشارکت اعضای هیات علمی و دانش آموختگان گروه و دریافت نظرات ایشان در خصوص به روز رسانی اهداف و رسالت های گروه با توجه به اسناد بالا دستی و شرایط عینی
 •  آشنایی دانشجویان با دستاوردهای ملی و فراملی در حوزه آموزش از طریق برگزاری کارگاه ها، سمینارهای دانشجویی و ژورنال کلاب های متعدد

اهداف در حوزه پژوهش:


 • فراهم ساختن فضاهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی مناسب با امکانات به روز در دانشکده به منظور انجام طرح های پژوهشی
 • کمک به بهبود جایگاه و رتبه دانشگاه علوم پزشکی فسا از طریق افزایش تعداد مقالات چاپ شده در ژورنال های معتبر ایرانی و خارجی
 • مشارکت در برگزاری کنگره های داخلی و بین المللی
 • توسعه پژوهش های کاربردی در زمینه تشخیص آزمایشگاهی بیماری ها و با رعایت اولویت های پژوهشی کشور، نیازهای جامعه وتاکید بر بومی سازی اهداف پژوهشی
 • بررسی و پایش آخرین تحولات علمی در حوزه پژوهش آزمایشگاهی و آموزش و اطلاع رسانی آنها به دانشجویان
 • ایجاد روحیه پژوهشگری و تقویت آن در راستای علاقه مندی های فردی از طریق برگزاری جلسات با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی و انجمن های علمی
 •   اطلاع رسانی به دانشجویان جهت شرکت در همایش ها و کنگره ها
 • شرکت‌ فعال دانشجویان‌ در انجمن‌های‌ علمی‌ و تخصصی‌ِ ملی‌ و بین‌المللی و تشکیل کارگاه کارآفرینی و نشست های منظم با دانشجویان در خصوص حوزه های کارآفرینی رشته علوم آزمایشگاهی

توانمندی های گروه :


 • مهارت، تجربه و تخصص در کلیه امور آموزشی دانشجویان اعم از دروس نظری یا عملی
 • مهارت، تجربه و تخصص در امور پژوهشی شامل طرح های پژوهشی، چاپ کتب و مقالات علمی، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی
 • شرکت فعال در شوراها و کمیته های دانشکده
 • پاسخگویی مناسب به درخواستها، انتظارات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان
 • تدوین، بازنگری و اصلاح دوره ای پروتکل ها، فرایندها و روش های انجام کار در گروه
 • راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات آموزشی، پژوهشی، تربیتی و شغلی به دانشجويان مراجعه کننده
 • استخراج برنامه های عملیاتی قابل اجرا از اسناد وزارتی تحول در نظام سلامت

صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان :


تربيت دانش آموختگانی کارآمد، دانش محور و دارای تعهد كافي درانجام وظايف محوله که در پایان دوره مهارت های زیر را کسب کرده باشند :

 • مهارت‌های ارتباطی تعامل با بیمار و همکاران
 • توانایی انجام آزمایش بر اساس دستورالعمل های استاندارد آزمایشگاهی و گزارش نتایج
 • اجرای برنامه تضمین کیفیت و مستندسازی نتایج حاصل از آن
 • آشنایی با نحوه برخورد با حوادث غیرمترقبه در محیط آزمایشگاه
 • تفکر نقادانه و و مهارت های حل مسأله
 • توانایی همکاری در پژوهش های علمیاز مجموع 1 رأی